מידע על הכתובת:
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D/2020/%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99-2020/

אל כתובת זו מגיעים מ-2 ביטויים שונים

ביטוי מיקום
פתיחת אתר נפח חיפוש: 110 · עודכן לאחרונה: לפני 6 ימיםhttps://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D/2020/%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99-2020/ 94 21
פתיחת אתר מכירות נפח חיפוש: 20 · עודכן לאחרונה: לפני 5 ימיםhttps://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D/2020/%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99-2020/ 99